توسعه روستايي

این وبلاگ در زمینه جغرافیا و توسعه روستایی است

جایگاه تعاونی های اعتبار در توسعه کارآفرینی روستایی

جایگاه تعاونی های اعتبار در توسعه کارآفرینی روستایی

 

مقدمه

 

امروزه کارآفرینی روستایی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش فقر،مهاجرت و توسعه اشتغال در محیط های روستایی به شمار می رود . این انتظار وجود دارد که در فرایند توسعه روستایی و در جهت توانمند سازی روستانشینان بتوان کارآفرینی روستایی را گسترش داد و در این زمینه سازمان ها و موسسات مختلف تلاش نموده اند تا رهیافت های مختلفی را جهت حمایت و ایجاد انگیزه در بین روستاییان برای گسترش مقوله کارآفرینی مطرح کنند . از طرفی روستاها با توجه به ویژگی هایی که دارند ، چه از بعد اقتصادی،اجتماعی و یا فرهنگی توجه بیشتری را نسبت به شهرها در توسعه محیط ملی جلب نموده اند . کارآفرینی که در اینجا صحبت آن خواهد رفت ، با چالش هایی روبروست که یکی از این چالش ها ، بحث اعتبارات مالی به منظور به فعلیت یافتن ایده های کارآفرینانه می باشد . معمولاٌ در سطوح روستایی سازمان های مالی متفاوتی مطرح می شوند (اعم از ربا خواران،بانک ها و حتی برخی قشرهای خاص روستایی نظیر خوش نشینان روستا) که به امر وام دهی به روستاییان اشتغال دارند و می توان برای تامین مالی پروژه های کارآفرینانه توجهی به آن ها نیز داشت . اما آن چه که در این بررسی می شود، تعاونی های اعتبار روستایی است . در این مقاله بررسی خواهد شد که چرا این اعتقاد وجود دارد، که این تعاونی ها ، مفید تر و بهتر از تمامی سازمان های مالی و اعتباری موجود در روستا عمل می کنند و نقاط ضعف سازمان های دیگر که کارآفرینان را به این سازمان های تعاونی متمایل می کند در چه می باشد؟

 

 

تایخچه تعاونی های اعتبار

 

اتحادیه های اعتباری در اثر شرایط نامساعد زمان بوجود آمده اند. به طور مثال اروپا و به دنبال جنگ های ناپلئونی و انقلاب 1848-1890 دچار مشکلات شدید اقتصادی شده بود. حتی در امریکا در طول دهه 1850-1840 که مهاجران با امید زیاد به آن کشور مهاجرت کرده بودند، دچار یاس فراوان شده بودند. در این زمان برای اولین بار تعاون مطرح شد که به مرحله آزمایش نرسید. بعدها رابرت اون توانست در انگلیس کارگران نساجی(راچیدین[1])را به صرفه چویی در صندوقی ترغیب کند. در فرانسه نویسندگانی چون بوشه[2](1865-1896)،پرودون[3](1865-1809) و لویی بلان[4](1882-1811)شروع به نوشتن مطالب درباره نهضت تعاونی ها کرند.ویکتور هوبر[5](1869-1800) در آلمان رساله ای تحت عنوان اتحادیه های اعتباری و اتحادیه های وام منتشر ساخت و فرانسیس هاک[6] در 1848 برای اولین بار شرکت تعاونی پس انداز و وام تاسیس کرد که بدان نام اتحادیه اعتباری[7] داد.  هرمان شولتسه شهردار دلیچ[8] موسس اولین اتحادیه اعتباری شهری است. وی این اتحادیه را در سال 1852 میلادی تاسیس کرد. ایراد این تعاونی اعتباری عدم توان مردم فقیر در پرداخت حق عضویت این اتحادیه ها بود. فرد دیگری بنام فردریک ویلیام رایفیزین[9] درصدد تاسیس تعاونی اعتبار برای فقرا برآمد. احتمالاٌ اولین بانک روستایی رایفایزن در سال 1864 در هدزدورف تاسیس شده باشد.در سال 1866 در شهر میلان لویی جی لوزاتی[10] اولین اتحادیه اعتباری را با الهام از شولتسه دلیچ بوجود آورد و طولی نکشید که این نهضت در تمامی نواحی روستایی ایتالیا اشاعه یافت. لوزاتی یکی دیگر از همفکران خود بنام لئون ولم بورگ[11] را تشویق نمود که چنین برنامه ای را در مورد احداث اتحادیه های اعتباری برای کشاورزان به مورد اجرا گذارد که در سال 1863 به اجرا درآمد.در سال 1900 دژاردن اولین اتحادیه اعتباری کانادا را در سال 1900 تحت عنوان صندوق عمومی لوی[12]تاسیس کرد. وی در تاسیس اولین تعاونی اعتبار در امریکا در بخش سن ماری در شهر منچستر ایالت نیوهمپشایر امریکا. نقش حساسی داشت(12).

 

 

کارآفرینی روستایی

 

لغت کارآفرینی ریشه در کلمه‌ی فرانسوی entreprende دارد که به معنای عهده‌دار شدن می‌باشد. یک کارآفرین معمولاً هدفی بسیار مهم دارد که آرزو می‌کند آن را آنطور که دوست دارد و می‌خواهد تحقق بخشد. در حالی که اکثر کارآفرینان غالباً کارشان را خود خلق می‌کنند. عده‌ای هم از این استعداد خود در جایی که استخدام شده‌اند بهره می‌برند(3).

اولین بحثی که بوجود می آید این است که کارآفرینی روستایی چه تفاوتی با کارآفرینی در شهر دارد . البته مشخص است که اختلاف کمی وجود دارد . شاید بتوان گفت که نه در مفهوم بلکه در شیوه اجرای کارآفرینی روستایی با شهری اختلاف وجود دارد .پترین کارآفرینی روستایی را مجموع سه گزاره ذیل تعریف می کند(7):

 • نیرویی که سایر منابع را برای پاسخ گویی به یک تقاضای بی پاسخ بازار بسیج می کند
 • توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ را دارد
 • فرایند خلق  ارزش به وسیله مجموعه واحدی از منابع در راستای بهره گیری از یک فرصت آنچه در مجموع می توان برای تعریف مقوله کارآفرینی روستایی بکار برد .

 

 

موسسات ارایه دهنده تسهیلات به شرکت های کارآفرین روستایی

 

این موسسات طیف وسیعی از سازمان هایی را زیر پوشش قرار می دهد که به برخی از آن ها که در عرصه های روستایی تاثیر گذار هستند اشاره می شود .

 1. بانک ها: طرفی بانک های تجاری در کشورهای درحال توسعه دچار مشکل هستند که بتوانند تشخیص دهند کدام قرض گیرندگان برای پرداخت وام دچار مشکل می شوند(17) .لذا ارایه وام را به ارباب رجوع های خود محدود می کنند و یا وثیقه های سنگین طلب می کنند . این عامل از جمله مواردی است که بر سر گرفتن وام جهت توسعه یک طرح کارآفرینانه در محیط های روستایی وجود دارد .
 2. خدمات مالی غیر رسمی با اهداف انتفاعی که شامل دو دسته هستند سپرده گیران و ربا خواران . در سپرده گیران پس انداز کنندگان معمولا از طریق نرخ بهره منفی وجوهی که می پردازند خدمات را بدست می آورند(9) .ربا خواران نرخ بهره ای سنگین همراه و معمولاٌ با یک وثیقه از وام گیرنده طلب می کنند .معمولاٌ کارآفرینان کمتر تمایل به دریافت این گونه وام ها به علت بهره های سنگین دارند ، و به علاوه این منابع بیشتر در جهت ارایه خدمات برای رفع نیازهای معیشتی کشاورزان است و به علت ریسک پذیر بودن طرح های نوآورانه کمتر تمایل به دادن وام به کارآفرینان توسط این قشر از جامعه روستایی وجود دارد .
 3. اقوام، دوستان و خانواده کارآفرین. این سنت وجود دارد که خویشاوندان به افراد نیازمند در محیط روستا کمک بکنند. معمولاٌ میزان این کمک با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها متغیر است، ولی در کل چندان زیاد نمی باشد. به این مساله ارث را می توان افزود که خانواده ها با رسیدن زمین یا پولی از متوفی، اقدام به سرمایه گذاری در یک طرح کارآفرینانه می کنند. البته این مساله تابع میزان ارث و قوانین موجود که تعیین کننده حق ارث است، می باشد.
 4. شرکت های تعاونی:شرکت تعاونی شرکتهایی هستند که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند،تعاونی شناخته می شوند... .شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور توزیع و تولید در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود (15).یک شرکت تعاونی بر خلاف سایر موسسات دخیل در روستاها ، دارای وجه همکاری بیشتر بوده و مالکیت آن به فرد خاصی تعلق ندارد . یکی از انواع شرکت های تعاونی که در تحقیق مورد نظر ماست ، شرکت های تعاونی اعتبار است که بدان پرداخته می شود .

 

 

تعاونی های اعتبار

 

یک تعاونی ، تحت مالکیت و کنترل اعضاست . در واقع اعضای تعاونی ها، کاربران و ذی نفعان تعاونی هستند . این معنا که هر کدام از اعضا به طور فعالانه و به صورت سودمندانه در تعاونی ها مشارکت می نمایند ، دارای دو بعد اقتصادی و سیاسی کاملا وابسته به یکدیگر است . در بعد اقتصادی ، اعضا باید محصولات را خریداری کرده و از خدمات تعاونی استفاده نمایند . در بعد سیاسی اعضا باید در اداره یک تعاونی مشارکت نمایند، از قبیل کاندیداتوری در شورای تصمیم گیری و ... (4)این یکی از ویژگی های تعاونی ها است که شامل تعاونی های اعتبار هم می شود . حضور و نقش کارآفرین در عرصه تصمیم گیری و استفاده از خدمات می تواند منابع مالی تعاونی را به سمت فعالیت های کارآفرینانه سوق داده و مانع  از جهت دهی آن در مسیر مصارف مصرفی(که در دیگر موسسات مالی و اعتباری مطرح است)بشود . در عین حال بر عهده گرفتن مدیریت تعاونی توسط کارآفرینان موجب می شود که در روستا روحیه کارآفرینی گسترش یافته و دیگران که خواهان استفاده از منابع مالی تعاونی هستند را به فعالیت های کارآفرینانه ترغیب کند .

این موضوع را در قانون شرکت های تعاونی می بینیم .«شرکت تعاونی اعتبار شرکتی است که بین افراد گروه های شغلی مختلف برابر آیین نامه ای که به وسیله سازمان مرکزی تعاون و وزارت کار و امور اجتماعی(در مورد شرکت تعاونی اعتبار کارگری)تهیه خواهد شد و سپس به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید که به منظور اهداف زیر است:

 • افتتاح حساب سپرده های مختلف منحصرا برای اعضای تعاونی
 • پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای تعاونی
 • انجام دیگر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات(13)»

به عبارتی حضور کارآفرینان در شرکت های تعاونی اعتبار جهت کسب منابع مالی تعاونی ها و صرف آن در طرح های کارآفرینانه ضرورت دارد

 

 

ویژگی های تعاونی های اعتبار

 

تعاونی ها 7 ویژگی دارند که آن ها را از هر نوع موسسه ای متمایز می کند که عبارتند از:هم آهنگی،همزیستی و تجانس،انتخاب گروهی،سرعت بخشی ،مردمی بودن ،عمل جمعی،هوش جمعی(16)

دنبال کردن یک طرح کارآفرینی در یک محیط کوچک روستایی بالاخص وقتی که منابع مالی محدود باشد ، موجب رقابت های اقتصادی بین متقاضیان وام می شود، اما در یک تعاونی که مجموعه ای از افراد عضو هستند این رقابت ها کمتر بوده و با نوعی تفاهم به نتیجه می رسند به علاوه در زمان اختصاص وام نوعی خرد جمعی برای چگونگی تخصیص آن وجود دارد که می تواند به هر متقاضی اعتبار در بهینه مصرف کردن منابع مالی قرض گرفته کمک بکند . در عین حال فرض بر این است که در یک تعاونی مردم عادی بدون هیچ وابستگی عضو می شوند و همانند بسیاری از موسسات ، بالاخص موسسات مالی دولتی قدرت های سیاسی اجتماعی نقشی ندارد .

یک سری خصوصیات وجود دارد که تعاونی اعتبار را از هر سازمان مالی روستایی جدا می کند که عبارتند از:

 • سازمان های خصوصی برای سود بیشتر خود وام گیری را در بین ارباب رجوع های خود تشویق می کنند ولی این خصیصه در مورد شرکت های تعاونی مطرح نمی باشد . در حقیقت یک وام می تواند هم توانمند کننده باشد و هم تحلیل برنده اگر متقاضی پرداخت وام نتواند از عهده پرداخت آن برآید(9) .
 • عدم وجود انحصار که طبق آن شرکت های تعاونی نه تنها به سمت انحصار نمی روند بلکه در اتحادیه های تعاونی با یکدیگر جمع شده و تصمیم گیری می نمایند .
 • مالکیت در تعاونی ها فردی نیست که بر خلاف موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی است .

البته سودبخشی های تعاونی های اعتبار زمانی واقعی است که این موسسات ویژگی و خصوصیت حقیقی تعاونی را از خود بروز دهند. اگر نهضت های تعاونی ضعیف بوده، هدفش توزیع وام های اعطایی دولت به کشاورزان باشد، می توان گفت که این هدف از طرف موسسات دولتی و غیر دولتی بهتر حاصل می شود. از طرفی بهتر است وام هایی که از طرف موسسات رسمی و غیر رسمی اعطا می شود، از طریق شرکت های تعاونی به زارعین کوچک و متوسط داده شود، زیرا که این شرکت ها به وظیفه خود کاملاٌ آگاهند و جنبه های فنی این وام ها را نیز مورد توجه قرار می دهند(11).

 

 

تشابهات بین خصوصیات یک کارآفرین و یک عضو تعاونی اعتبار

 

تعاونی های اعتبار باید در جهتی حرکت کنند که اعضای خود را از بین کارآفرینان انتخاب کنند و یا کارآفرینان زمینه ایجاد یک تعاونی اعتبار را در روستا جهت تامین منابع مالی طرح های خود پدید آورند ، در این جا به برخی از ویژگی هایی می پردازیم که حاکی از وجود خصایص مشترک در بین کارافرینان و متقاضیان عضویت و رهبری در تعاونی ها است:

 • خلاقیت: فراهم کردن زمینه‌های مساعد برای بروز خلاقیت و پرورش محیط مناسب برای پیدایش اندیشه‌های جدید(6)
 • یک شخصی که یک عملیات اقتصادی را سازمان می دهد ، باید درجه ای از ریسک برای حصول موفقیت خود بپذیرد(18) .یک کارآفرین و یک متقاضی تاسیس یک شرکت تعاونی باید در هر حالت درجه ای از ریسک را بپذیرند .
 • پویایی: کار باید به گونه‌ای طراحی شود که برای افراد معنادار و با پویایی و نشاط همراه باشد و موانع کمتری بر سر راه آن‌ها ایجاد شود، گرچه انسان‌های خلاق می‌کوشند این پویایی را در سازمان ایجاد کنند و با قبول تغییرات با تغییرات همراه می‌شوند(6)  .
 • قاطعیت و اراده قوی که به منظور عدم تردید و تعلل و سستی در انجام امور است (14)
 • کمال جویی: انسان توسعه یافته هدفمند و دائماً در حال تحصیل هدف و یافتن اهداف جدید است .(6)
 • هدف هر دو توانمند سازی جوامع روستایی است که با توسعه کارآفرینی و در عین حال بسط موسسات اعتباری می توان وابستگی روستاییان را به منابع مالی شهرها و یا افراد قدرتمند روستا و رباخواران افزایش داد. همچنین توسعه شرکت‌های روستایی و حمایت از راه‌اندازی آن‌ها و افرادی که قادرند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند یا طرح‌های نو و سودمندی دارند، فرصت‌های شغلی بسیاری برای جوانان روستایی و نیز جوانان شهری به وجود می‌آورد. این راهکار نه تنها در توسعه کارآفرینی و روستایی بلکه مهم‌تر از آن در توسعه پایدار کشور تاثیری شگرف خواهد داشت . (5)این کار موید حمایت های مالی سازمان های مختلفی است که تعاونی ها از جمله آن ها است .

 

 

مسیر  ایده آل توسعه کارآفرینی در روستاها

 

در این مرحله چرخه ارتباطی بین کارافرینان و موسسات کارآفرینی را با تعاونی های اعتبار و جوامع روستایی ترسیم می گردد . در صورتیکه این مسیر بتواند به شکل صحیحی ترسیم گردد ، می توان امیدوار به توسعه محیط های روستایی و حل مشکلات این نواحی در جهت گسترش مفهوم کارآفرینی داشت .

همان طور که مشخص است کارافرینی روستایی باید بتواند باعث فقر زدایی ، توانمند سازی مردم بویژه فقرای روستایی و اشتغال زایی شود.در این راستا ارتباط مستقیم و موثر آن با تعاونی های اعتباری ضرورت دارد .

به طور مثال می توان به نمونه چین در توسعه موسسات مالی برای کمک به کارآفرینی اشاره نمود.در این رابطه، برای حل مشکل مهاجرت روستاییان، دولت چین اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی در روستاها و شهرک‌ها نمود. این شرکت‌ها، شرکت‌هایی نیمه دولتی محسوب می‌شوند که با پشتیبانی دولت و توسط جمعی از روستانشینان تأسیس شده و تحت قوانین محلی و منطقه‌ای اداره می‌شوند. دولت مرکزی چین دخالت چندانی در اداره این شرکت‌ها ندارد.مؤسسات مالی و اعتباری روستایی نقش مهمی در راه‌اندازی و پیشرفت این شرکت‌ها ایفا می‌کنند. این مؤسسات ابعاد متفاوتی دارند و هر یک نقش منحصر به فردی در ارائه خدمات مالی به روستاییان و در نتیجه اقتصاد ملی کشور دارند. این مؤسسات با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را تشویق به راه‌اندازی شرکت‌های صنعتی و تولیدی می‌کنند(2).

 

 

زنان کارآفرین و تعاونی های اعتبار

 

در ایران زنان، خود اشتغالی را راهی برای غلبه بر مشکل جداسازی مشاغل و مشارکت در توسعه اقتصادی می بینند. جوان بودن جمعیت، گرایش بیشتر زنان به تحصیلات عالی و سنتی بودن جامعه، از جمله ویژگی های ساخت اجتماعی در ایران است، به گونه ای که این ساختارها با ساختارهای موجود در بسیاری از کشورهای توسعه یافته متفاوت است(1)

میزان مشارکت زنان ایران در بازار کار کمتر از مشارکت زنان کشور هاى امارات متحده عربى، بحرین، مراکش، تونس، کویت، قطر، مصر و لبنان است. جاى جمهورى اسلامى ایران با نرخ مشارکت تنها ۳۰ درصدى زنان در بازار کار در نمودار کشور هاى در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کارشناسان بانک جهانى را به تامل بیشترى نشانده است: ایران با نرخ بیکارى ۱۷ درصد و ۱/۳۰ درصد حضور زنان در بازار کار از کویت و کشور هاى عربى که به لحاظ سختگیرى بر زنان شهره اند عقب تر مانده است؛ کویت با تنها ۳ درصد نرخ بیکارى شاهد حضور ۲/۴۸ درصد زنانش در بازار کار است.محققان پروژه «جنسیت و توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» با ارائه نتایج آخرین تحقیق خود در این منطقه بر ایران خرده مى گیرند که میزان مشارکت زنان ایران در نیروى کار، کشورى که از منابع سرشار نفتى برخوردار است در هم سنجى با کشور هایى که از نظر منابع نفتى غنى نیستند- مصر، اردن، لبنان، مغرب و تونس _ کمتر است. این محققان میزان مشارکت زنان ایران در بازار کار را هم سطح کشور هایى همچون سوریه، الجزیره، یمن و عراق ارزیابى مى کنند. در حالى که نرخ بیکارى در سوریه و یمن کمتر از ایران است؛ (8).

یکی از مشکلات این کمی اشتغال در نبود و یا کم بودن و  عدم دسترسی زنان به اعتبارات لازم جهت ایجاد توسعه اشتغال است و معمولاٌ تمایل کمی هم در بین زنان برای درخواست وام و اعتبار جهت توسعه یک طرح کارآفرینانه وجود دارد که ریشه آن در دو عامل عرضه و تقاضا قابل بررسی است:

 • 1. عوامل عرضه:به دلیل موقعیت خاص زنان در اقتصاد، اکثر آنان در کشورهای روبه توسعه به مقدار اندکی اعتبار تیاز دارند و تنها قادرند، آن مقدار کم را به کارگیرند. بنابراین زنان با عدم تمایل نهادهای مالی برای اعطای وام به مقدار اندک روبرو هستند.
 • هزینه های معین وام دهی:هزینه ها برای وام های کوچک از وام های بزرگ بیشتر است. لذا نهادهای مالی از این نوع وام ها که زنان عمدتاٌ خواهان آن هستند،اجتناب می کنند.
 • نرخ های بازپرداخت:نرخ های بازپرداخت وام های کوچک بالاست.
 • سیاست های تنظیم کننده:در اکثر کشورهای روبه توسعه، دولت ها نرخ بهره اسمی را برای یک دوره زمانی ثابت نگه داشته اند، در حال که بر حسب ارزش واقعی این نرخ ها اغلب منفی، نامعقول و غیر قابل پیش بینی است.این سیاست نرخ بهره باعث شده است که علاوه کاهش اعتبارات، دسترسی به اعتبارات برای وام گیرندگان کوچک مانند زنان محدود شود. زیرا آنان نرخ های بهره پایینی را فراهم می کنند و این نرخ بهره پایین باعث می شود، موسسات مالی هزینه فرصت ارایه اعتبارات ارزان را تحمل کنند.
 • 2. عوامل تقاضا:برخی عوامل در مسیر تقاضای زنان برای درخواست اعتبار از نهادهای مالی رسمی وجود داردکه شامل:
 • هزینه معاملاتی:به غیر از هزینه های بهره، هزینه های دیگری همچون پرداخت برای اوراق اداری، هزینه سفر برای ملاقات قرض دهندگان و هزینه فرصت ها و زمان صرف شده برای مباحثه و بازپرداخت وام ها نیز وجود دارد که ممکن است این هزینه ها، از سود وام بیشتر شود.
 • نیاز به ضمانت:به علت نبود مالکین دارایی یا کم بودن آن در زنان، فراهم نمودن ضمانت برای وام در زنان سخت است.
 • رویه های درخواست وام:وجود رویه های تقاضای ممکن است، موانع غیر قابل عبوری را برای مشتریان فقیر و بی سواد ایجاد کند، بالاخص که معمولاُ میزان بی سوادی در زنان بیشتر از مردان روستایی است و این مساله بر سر گرفتن وام توسط زنان مانع ایجاد می کند.
 • محدودیت های اجتماعی و فرهنگی:زنان با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی جهت گرفتن وام نظیر محدودیت سفر،پیشنهاد رشوه به کارمندان مرد، و یا فشارهای خانواده جهت کسب و کار زنان(10).

 

 

آسیب شناسی شرکت های تعاونی در جهت توسعه کارآفرینی

 

شرکت های تعاونی اعتبار با وجود مزایایی که در جهت توسعه کارآفرینی دارند آسیب هایی را هم متوجه محیط های روستایی می کنند :

 • اعضای تعاونی افرادی را به همکاری با خود می پذیرند که از توانایی آن ها در پرداخت اعتبار مطمئن باشند ، لذا این امر موجب می شود که قشرهای ضعیف تر جامعه نتوانند از اعتبارات آن استفاده کنند .
 • کارآفرین ها معمولاٌ شخصیت جاه طلبانه ای دارند و این امر بالاخص زمانی که آن ها مدیریت شرکت تعاونی را در روستا بر عهده گیرند می تواند در سطح روستا موثر باشد .
 • هر چند که در تعاونی افراد حق رای برابر دارند اما این امکان وجود دارد که برخی از اعضا از نفوذ بیشتری برخوردار بوده و بر تصمیمات دیگران تاثیر کذارند لذا عده ای دیگر در مجموعه به حاشیه بروند .
 • ممکن است که شرکت های تعاونی نیز اقدام به بزرگ شدن و گسترش شعب خود بکنند که این امر سبب افزایش هزینه ها و کاهش کارایی آن ها می شود .
 • ممکن است،زنان کمتر در کارهای مدیریتی تعاونی ها وارد شوند، و یا توسط اعضا به رده های مدیریتی وارد نشوند که سبب می گردد در ارایه وام ها تاثیر گذارد. چرا که مردان کمتر به مقوله دادن وام ها به زنان توجه دارند تا خود زنان.

 

 

 

نتیجه گیری

 

یک شرکت تعاونی بر خلاف سایر موسسات دخیل در روستاها ، دارای وجه همکاری بیشتر بوده و مالکیت آن به فرد خاصی تعلق ندارد . یکی از انواع شرکت های تعاونی که در تحقیق مورد نظر ماست ، شرکت های تعاونی اعتبار است که بدان پرداخته می شود.اهداف این شرکت ها که در امر کارآفرینی اثر می گذارند عبارتند از : افتتاح حساب سپرده های مختلف منحصرا برای اعضای تعاونی،پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای تعاونی و انجام دیگر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات. این شرکت ها در امر توسعه کارآفرینی دارای ویژگی خاصی هستند که شامل هم آهنگی ،همزیستی و تجانس،انتخاب گروهی،سرعت بخشی،مردمی بودن،عمل جمعی،هوش جمعی است. در عین حال وجود یک ارتباط مستقیم بین شرکت های تعاونی و کارآفرینان ضرورت دارد . در انتها هم باید توجه داشت که تعاونی های اعتباری در امر توسعه کارآفرینی با آسیب هایی روبرویند که عبارتند از احتمال قشرهای ضعیف تر جامعه نتوانند از اعتبارات آن استفاده کنند،کارآفرین ها معمولاٌ شخصیت جاه طلبانه ای دارند ،ممکن است که برخی از اعضا از نفوذ بیشتری برخوردار بوده و بر تصمیمات دیگران تاثیر کذارند لذا عده ای دیگر در مجموعه به حاشیه بروند .

 

 

منابع و ماخذ:

 

 1. آراستی.زهرا،زنان کارآفرین ایرانی:ساختارهای فرهنگی-اجتماعی موثر در کسب و کارهای کارآفرینانه،ژوهش زنان،دوره 4،شماره 1و2،بهار و تابستان 1385،119-93
 2. توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین،اندیشگاه شریف(رویت در روزنامه تفاهم)،1384.
 3. گرامی.روبا، ترجمه خانه پژوهش نواندیش،آیا می خواهید کارآفرین باشید؟،شبکه زنان کارآفرین،
 4. گریفیتس.دیوید، آیا همکاری و مشارکت در قالب تشکل های تعاونی ضعیف است؟،ترجمه حبیب عشایری،نشریه تعاون،شماره 188-187،سال 1386صفحه 120-114
 5. گلیج.زهرا، کارآفرینی روستایی و توسعه پایدار، مرکز توسعه کارآفرین،1385
 6. محمد داوری.امیر حسین،توسعه پایدار و کارآفرینی در دولت،مرکز توسعه کارآفرین،1385
 7. میرزاامینی. محمدرضا- راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی-اندیشگاه شریف
 8. نمازی خواه.سحر،گزارش جهانی اشتغال زنان،روزنامه تفاهم،1384
 9. جانسون.سوزان،روگالی.بن،تامین مالی خرد و کاهش فقر،ترجمه پیروز ایزدی،چاپ اول،انتشارات روستا و توسعه،1384
 10. ریکا.مهرا،دروست ماسری.آنلیز،رحمان.روبا،مترجم فضیله خانی،اعتبارات مالی برای زنان،انتشارات دانشگاه الزهرا(س)با مشارکت دفتر امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی،1382
 11. سازمان خوار و بار جهانی ،ترجمه و نگارش، ستایش.محمود،اعتبار کشاورزی از طریق شرکت های تعاونی و موسسات دیگر،انتشارات دانشگاه تهران ،1349
 12. سازمان مرکزی تعاون کشور، اتحادیه های اعتباری، انتشارات سازمان مرکزی تعاون کشور،1349
 13. شکیبا مقدم .محمد،.مدیریت تعاونی ها برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی،چاپ سوم،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،1381
 14. شیرانی.علیرضا،اصول سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها،چاپ اول،سازمان تعاون مرکزی کشور،1368
 15. طالب.مهدی،اصول و اندیشه های تعاونی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،1379
 16. Saveri .Andrea, Rheingold. Howard, Soojung. AlexPang. Kim, Vian. Kathi , Toward a New Literacy of Cooperation in Business Managing Dillemas In The21ST Century, Institute for the Future,Technology Horizons Program, | SR-851 A, June 2004
 17. Anderson. Jock R.,"Risk Management in Rural Development A Review" , International Bank for Reconstruction and Development Rural Development Department Printed in December 2001
 18. Brian Dabson, Entrepreneurship in Rural America, Building & Expanding Economic Opportunities,Oklahoma City, May 16, 2005

 

 


[1] Rochdale

[2] Boches

[3] Prodhon

[4] Louis Blanc

[5] Victor Huber

[6] Francis Haeck

[7]Boerenbond

[8] Delitsch

[9] Frederick William Raffeisen

[10] Luigi Luzzatti

[11] Leo Wollem Borg

[12] Caisse Populaire de Levis

   + آئیژ عزمی ; ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٦
comment نظرات ()